Xuất khẩu gạo Việt Nam có thể vượt 6,5 triệu tấn

Tiền Phong 23/09/2022 20:17:11

TPO - Trong 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu (XK) gần 4,8 triệu tấn gạo, 4 tháng còn lại dự kiến XK 1,5 - 1,7 triệu tấn, khả năng sẽ đạt và vượt kế hoạch cả năm (6,3 - 6,5 triệu tấn).

Nối

Khác

Xem tiếp đi