Hà Tĩnh được phân bổ thêm 12 tỷ đồng nguồn vốn nhà ở xã hội

Báo Hà Tĩnh 30/11/2022 21:47:30

Hà Tĩnh được phân bổ thêm 12 tỷ đồng nguồn vốn nhà ở xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam vừa phân bổ thêm cho tỉnh Hà Tĩnh 12 tỷ đồng chương trình cho vay nhà ở xã hội, nâng tổng nguồn vốn năm 2022 lên 92 tỷ đồng.

Cho vay nhà ở xã hội là chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Hà Tĩnh được phân bổ thêm 12 tỷ đồng nguồn vốn nhà ở xã hội-1

Một khách hàng ở huyện Cẩm Xuyên vay vốn chương trình nhà ở xã hội đã đầu tư xây mới nhà ở.

Đợt 1/2022 (tháng 4/2022), tỉnh Hà Tĩnh được Ngân hàng CSXH Việt Nam phân bổ 80 tỷ đồng theo chương trình cho vay nhà ở xã hội. Thời gian qua, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác truyền thông chính sách, giải ngân nhanh nguồn vốn đảm bảo đúng đối tượng và đúng mục đích sử dụng. Nhờ đó, đến ngày 10/11/2022, đơn vị đã giải ngân xong 100% nguồn vốn được phân bổ.

Trước nhu cầu vay vốn chương trình nhà ở xã hội của người dân trên địa bàn gia tăng, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Trung ương tạo điều kiện bố trí thêm nguồn. Theo đó, ngày 15/11/2022, Ngân hàng CSXH Việt Nam đã có quyết định phân bổ cho tỉnh Hà Tĩnh thêm 12 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội năm 2022 lên 92 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân được 85/92 tỷ đồng (đạt 92,4% tổng nguồn vốn được giao).

Hà Tĩnh được phân bổ thêm 12 tỷ đồng nguồn vốn nhà ở xã hội-2

Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân 85 tỷ đồng chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp nhận nhu cầu vay vốn, tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Với những khách hàng đủ điều kiện, ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân nhanh nguồn vốn gắn với việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, tránh hiện tượng trục lợi chính sách. Đơn vị phấn đấu đến ngày 10/12/2022 sẽ giải ngân xong 100% nguồn vốn được giao.

Hà Tĩnh được phân bổ thêm 12 tỷ đồng nguồn vốn nhà ở xã hội-3

Hà Tĩnh phấn đấu đến 10/12/2022 sẽ giải ngân xong 100% nguồn vốn nhà ở xã hội Trong ảnh: Một khách hàng ở TP Hà Tĩnh đang xây mới nhà ở từ nguồn vốn nhà ở xã hội.

Cho vay nhà ở xã hội là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ nguồn vốn này, các cá nhân, hộ gia đình có mức thu nhập trung bình, những người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo... trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư mua - thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo - sửa chữa nhà ở nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đối tượng được vay vốn nhà ở xã hội là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Mức cho vay trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội; trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Mức cho vay tối đa không quá 500 triệu đồng.

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ. Lãi suất cho vay hiện nay bằng 0,4%/tháng (4,8%/năm). Thời hạn cho vay tối đa 25 năm.

Thu Phương

Nối

Khác

Xem tiếp đi