The Minato Eesidence - Lễ mở bán căn hộ chuẩn Nhật

Tiền Phong 23/09/2022 18:00:11

Công ty TNHH Minato Việt Nam tổ chức lễ mở bán dự án căn hộ The Minato Residence tại Hải Phòng, ngày 24/9.

Nối

Khác

Xem tiếp đi