Sửa Luật Đất đai: "Bồi thường bằng tiền thì rất rẻ"

Tiền Phong 02/10/2022 13:54:42

TPO - PGS.TS Nguyễn Thị Nga - Trưởng Bộ môn Luật Đất đai Đại học Luật - nêu vấn đề: "Bồi thường bằng tiền thì rất rẻ, không tương xứng với giá trị đất. Bởi nông dân không giao dịch đất nông nghiệp thì lấy đâu ra bảng so sánh giá thực tế trên thị trường để làm mức tối thiểu..."

Nối

Khác

Xem tiếp đi