Petrosetco (PET) công bố lương ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT trong năm 2021 là gần 940 triệu đồng

Tin Nhanh Chứng Khoán 06/10/2022 04:47:56
Petrosetco (PET) công bố lương ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT trong năm 2021 là gần 940 triệu đồng-1

Ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT PET (Nguồn: Petrosetco)

Cụ thể, ngày 26/9/2022, HoSE nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty 6 tháng đầu năm. Trong đó, HoSE nhấn mạnh: “Petrosetco chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, chưa đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020”.

Tới ngày 4/10, Petrosetco mới công bố bổ sung thù lao thành viên HĐQT. Theo đó, trong năm 2020, ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT không có thù lao, còn ông Vũ Tiến Dương và bà Phạm Thị Hồng Điệp, 2 thành viên HĐQT cùng nhận mức thù lao 48 triệu đồng. Sang năm 2021, cả 3 thành viên HĐQT này cùng nhận mức thù lao 80 triệu đồng.

Petrosetco (PET) công bố lương ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT trong năm 2021 là gần 940 triệu đồng-2

Ngoài ra, tiền lương Ban Tổng giám đốc năm 2021 tăng 2,4% so với cùng kỳ lên 3,76 tỷ đồng. Trong đó, ông Vũ Tiến Dương, Tổng giám đốc tăng 67,2% lên 746,17 triệu đồng, tương ứng trung bình 62,2 triệu đồng/tháng; ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT tăng 30,2% lên 938,79 triệu đồng, tương ứng 78,2 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, lương của bà Phạm Thị Hồng Điệp, Phó tổng giám đốc tăng tới 275,7% từ 220 triệu đồng trong năm 2020 lên 826,5 triệu đồng năm 2021, cao hơn cả lương Tổng giám đốc.

Petrosetco (PET) công bố lương ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT trong năm 2021 là gần 940 triệu đồng-3

Lương Ban Tổng giám đốc PET năm 2021

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 3.472,95 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 24,92 tỷ đồng, giảm 57,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận gộp tăng 69,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 130,24 tỷ đồng lên 317,49 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 1,7%, tương ứng tăng thêm 0,41 tỷ đồng lên 24,13 tỷ đồng; chi phí tài chính bất ngờ tăng 748,3%, tương ứng tăng thêm 188,27 tỷ đồng lên 213,43 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 11,2%, tương ứng giảm 12,27 tỷ đồng về 96,87 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Petrosetco cho biết thêm nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh trong quý II chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 8.288,7 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 113,66 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Petrosetco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 336 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 33,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/10, cổ phiếu PET tăng 1.800 đồng lên 31.100 đồng/cổ phiếu.

Nối

Khác

Xem tiếp đi