LĐLĐ Yên Bái hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kiểm tra, giám sát

Lao Động 02/10/2022 05:18:52
LĐLĐ Yên Bái hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kiểm tra, giám sát-1

LĐLĐ Yên Bái hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu kiểm tra, giám sát. Ảnh: ĐVCC.

Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái hiện có 48 công đoàn cơ sở trực thuộc với 3000 đoàn viên, có 31 Uỷ ban kiểm tra CĐCS với 93 uỷ viên.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Viên chức tỉnh đã kiểm tra, giám sát tại 16 CĐCS, đạt 107% kế hoạch . Kết quả kiểm tra cho thấy các CĐCS và đoàn viên đã chấp hành nghiêm túc điều lệ công đoàn, đồng thời cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch triển khai, thực hiện.

Về công tác tài chính, các CĐCS đã xây dựng kế hoạch cụ thể, việc quản lý nguồn kinh phí đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra cho thấy một số CĐCS xây dựng nội dung chi tiêu tài chính vẫn chưa sát với quy định. Qua kiểm tra, Công đoàn Viên chức đã kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn công đoàn cơ sở khắc phục những tồn đọng, thiếu sót.

Nối

Khác

Xem tiếp đi