Trang Chủ > Kinh tế > Khối ngoại đẩy mạnh bán cổ phiếu bất động sản, bán ròng gần 550 tỷ đồng trong phiên 22/9

Khối ngoại đẩy mạnh bán cổ phiếu bất động sản, bán ròng gần 550 tỷ đồng trong phiên 22/9

Tin Nhanh Chứng Khoán
23/09/2022 14:56:43

Trên sàn giao dịch HOSE , hôm nay nhà đầu tư nước ngoài mua vào 27,65 triệu đơn vị, tổng giá trị mua vào là 775,39 tỷ đồng, tăng 25,93% về lượng và 14,54% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua (ngày 21/9).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 39,22 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt 1.250,25 tỷ đồng, tăng 36,46% về lượng và 56,39% về giá trị so với phiên trước đó.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11,57 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 474,86 tỷ đồng, tăng 70,56% về lượng và tăng gấp gần 3 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng mua ròng đạt 1,98 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 45,22 tỷ đồng. Còn lại các cổ phiếu chỉ được mua ròng trên dưới 10 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối này vẫn đẩy mạnh bán cổ phiếu bất động sản. Cụ thể, cổ phiếu NLG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 107,96 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, BCM bị bán ròng 94,87 tỷ đồng (gần 1 triệu đơn vị), KDH bị bán ròng 78,74 tỷ đồng (2,54 triệu đơn vị), VHM bị bán ròng 36,1 tỷ đồng (0,63 triệu đơn vị). Ngoài ra, các mã khác như NVL, CII, HDG cũng bị bán ròng một vài chục tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX , nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 113.500 đơn vị, với tổng giá trị đạt 1,92 tỷ đồng, cùng giảm hơn 28% cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 574.690 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 9,53 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần về lượng và gần 4 lần về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại quay ra bán ròng 461.190 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 7,61 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 535.350 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 9,29 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng nhỏ giọt, với cổ phiếu VCS dẫn đầu chỉ được mua ròng gần 0,18 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2.500 đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng bán ròng hơn 0,4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 4,52 tỷ đồng. Tiếp theo đó, IDC và THD cùng bị bán ròng 1,3 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM , khối ngoại mua vào 216.020 đơn vị với tổng giá trị đạt 8,31 tỷ đồng, tăng 63,15% về lượng và 55,91% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra 1,76 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 64,62 tỷ đồng, tăng hơn 117% về lượng và 205% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, phiên này khối ngoại bán ròng 1,54 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 56,31 tỷ đồng, tăng 127,6% về lượng và 255% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS với khối lượng mua ròng đạt 93.150 đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 4,26 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng bán ròng đạt hơn 0,97 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 43,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu BSR lùi về vị trí thứ 2 khi bị bán ròng gần nửa triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã VLC, CSI, SIP bị bán ròng hơn 1-2 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 22/9 , nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 13,57 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 538,78 tỷ đồng, tăng 95,82% về lượng và tăng gấp hơn 3 lần về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 21/9 (bán ròng 129,04 tỷ đồng).