Hội tụ những lợi thế tiềm năng hiếm có, Hậu Giang sẵn sàng bứt phá

Tiền Phong 23/09/2022 14:37:12

Cơ sở hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, định hướng cởi mở thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh đang là những lợi thế cạnh tranh hiếm có tạo động lực để Hậu Giang bứt phá và bất động sản Hậu Giang sẵn sàng cất cánh.

Nối

Khác

Xem tiếp đi