Trang Chủ > Kinh tế > Điểm sáng đầu tư về bất động sản ở Nam Trung bộ

Điểm sáng đầu tư về bất động sản ở Nam Trung bộ

Đại Đoàn Kết
23/09/2022 11:41:46
Điểm sáng đầu tư về bất động sản ở Nam Trung bộ-1

Hội nghị bất động sản Nam Trung bộ 2022.

Dự Hội thảo có ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là nền tảng để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Và đặc biệt quan trọng hơn những dự án luật quan trọng đang được đưa ra bàn thảo sửa đổi, như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)…