Cục Hải quan Nghệ An thông báo đấu giá tàu tuần tra hơn 1,8 tỷ đồng

An Ninh Tiền Tệ 30/11/2022 19:35:03

Ngày 28/11, thông tin trên hệ thống Quốc gia về đấu giá tài sản, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Nghệ An - Sở Tư Pháp Nghệ An đã có văn bản thông báo số 100/TB-TrT về việc đấu giá tài sản Tàu tuần tra, kiểm soát HQ57-2001-DDKS2, năm sử dụng 1998, số đăng ký HQ-16-91-57 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Giá khởi điểm là 1.857.841.000 đồng; tiền đặt trước: 360.000.000 đồng. Người tham gia đấu giá phải nộp phí 500.000 đồng.

Cục Hải quan Nghệ An thông báo đấu giá tàu tuần tra hơn 1,8 tỷ đồng-1

Tàu Hải Quan tuần tra trên biển. Ảnh minh hoạ

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 9/12/2022; Thời gian tổ chức đấu giá: 9h ngày 12/12/2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Nghệ An. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, phương thức trả giả lên.

Văn Bình

Nối

Khác

Xem tiếp đi