2 doanh nghiệp bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn

Người Đưa Tin 02/10/2022 12:07:45

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 2 công ty là CTCP Công trình giao thông Đồng Nai và CTCP Tân Phú Việt Nam.

Theo đó, CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai đã công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, quý II/2021 không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của công ty.

Đồng thời, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của công ty về Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 28/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của ông Trần Ngọc Minh và bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn làm Phó Chủ tịch HĐQT.

Cùng với đó, công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn đến HNX nội dung CBTT định kỳ 06 tháng và năm 2021 về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu 200 tỷ đồng năm 2019.

Với những sai phạm trên, CTCP Công trình giao thông Đồng Nai phải chịu phạt hành chính 70 triệu đồng.

2 doanh nghiệp bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn-1

Xử phạt hành chính CTCP Tân Phú Việt Nam 210 triệu đồng.

Tương tự, CTCP Tân Phú Việt Nam cũng phải chịu phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn. Cụ thể, Tân Phú Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn tới HNX đối với nội dung công bố thông tin định kỳ 06 tháng năm 2021 về báo cáo tài chính trong kỳ, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong kỳ, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong kỳ.

Ngoài ra các nội dung về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn tại ngày 12/4/2022 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế cũng không được công bố đúng thời hạn quy định.

Bên cạnh mức phạt trên, CTCP Tân Phú Việt Nam bị phạt thêm 15 triệu đồng vì không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Quyết định xử phạt cũng nêu thêm, vì không đảm bảo thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định nên Tân Phú Việt Nam phải bị xử phạt thêm 125 triệu đồng, cụ thể: Trong thời kỳ thanh tra, ông Ngô Đức Trung là thành viên Uỷ ban kiểm toán đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam.

Như vậy, với những lỗi trên, CTCP Tân Phú Việt Nam phải nộp phạt tổng cộng 210 triệu đồng .

Nối

Khác

Xem tiếp đi