'Đừng nói khi yêu' tập 2: Quy (Mạnh Trường) giải cứu Ly (Thùy Anh)

Tiền Phong 01/02/2023 12:04:24

TPO - Ly (Thùy Anh) gặp rắc rối với bảo vệ khách sạn. Bảo vệ đòi kiểm tra điện thoại của Ly. Quy (Mạnh Trường) tình cờ có mặt, kịp thời giải cứu Ly.

Nối

Khác

Xem tiếp đi