Bán nhà ở công nhân: Quy định vẫn nhiêu khê, khó làm

Tiền Phong 02/10/2022 13:00:00

TPO - Chính sách bán nhà ở công nhân đang gây khó cho doanh nghiệp bất động sản vì ngâm vốn, thủ tục nhiêu khê phải làm chờ đợi rất mất thời gian. Người mua cũng đang có sự phân biệt trong vay vốn vì có đối tượng trong danh mục được mua, nhưng không được vay.

Nối

Khác

Xem tiếp đi