Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản dịch vụ của Go Daily – Bảo mật và Điều khoản
User Agreement & Privacy Policy

Cập nhật mới nhất: Tháng 4 năm 2022

Version number: 1.2.1

Chào mừng bạn ghé thăm website của Go Daily! Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Go Daily như dưới đây. Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng / khách hàng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

1. Điều Khoản Chung – Cho Tất Cả Người Dùng

1.1 Go Daily team("chúng tôi") cung cấp nền tảng đọc báo kiếm tiền online thông qua trang web https://www.godaily.news ("trang web", "Godaily.news"), ứng dụng Go Daily dành cho Android, Windows và các nền tảng khác ("APP Go Daily") và các loại dịch vụ liên quan khác nhau (gọi chung là "Dịch vụ"). Thỏa thuận dịch vụ và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy vào Go Daily vì bất kỳ lý do nào) và chúng tôi về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ liên quan đến Go Daily. Vui lòng đọc các điều khoản này. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

1.2 Tại trang web này, dịch vụ được thiết kế hỗ trở bạn tiếp cận thông tin tin tức mới nhất được liên kết từ các trang không do chúng tôi sở hữu hoặc quản lý. Những mô tả ngắn gọn của các bài báo mà chúng tôi cung cấp và hiển thị để giúp bạn có thể kiểm tra nội dung chính của bài báo mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn lựa chọn click vào một bài báo thì kết nối đến website chứa bài báo đó (sau đây gọi là "website được kết nối").

1.3 Thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn không cấp nhận Thỏa thuận này, bạn không có quyền tải app hoặc ủy quyền để sử dụng tất cả các loại dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn lựa chọn và sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp, chúng tôi có thể tự động thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn, những thông tin này được thu thập để tạo ra một mã người dùng duy nhất, căn cứ vào ngôn nhữ, quốc gia và các chi tiết khác có liên quan, từ đó chúng tôi có thể thống kê nghiên cứu và cải thiện nỗ lực tiếp thi tốt hơn. Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn, và chắc chắn không được cung cấp với bên thứ ba nào khác.

2. Thỏa thuận dịch vụ

2.1 Quyền và nghĩa vụ

Chúng tôi không có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website được kết nối. Đồng thời, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v... cho các website này.

2.2 Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phát sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

Chúng tôi có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

3. Thỏa thuận bảo mật

3.1 Tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân như hộ tên, địa chỉ email và các thông tin khác mới đăng ký làm được thành viên. Bằng phương pháp về kết hợp thông tin cá nhân mà bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài Dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba, chúng tôi phân tích các nội dung mà bạn quan tâm.

Trang web này sử dụng cookie. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính, tablet, smartphone, hoặc thiết bị khác) để nâng cao kinh nghiệm của bạn trên trang web. Khi bạntruy cập dịch vụ, hệ thống của Go Daily sẽ sử dựng kỹ thuật để lưu lại những hoạt đồng của bạn trên trang web của Go Daily, và cũng tự động ghi lại thông tin về URL địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc đăng ký.

3.2 Mục đích sử dụng thông tin

Để thực hiện cải thiện hiệu suất sản phẩm và nâng cao trải nghiệm của người dùng, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn:

- Tạo tài khoản trên Go daily

- Hỗ trợ khách hàng

- Điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật và dịch vụ của Go daily

- Hiểu bạn và nắm rõ sở thích của bạn để chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu suất cho bạn

- Cung cấp và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của bạn

- Chúng tôi có thể sẽ gửi cho bạn các thông tin, bao gồm cả việc xác định, thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật, hỗ trợ và thông tin quản lý

- Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của Dịch vụ, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của Go daily hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn

Vì những mục tiêu nêu trên, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý thông tin của bạn tại khu vực bạn cư trú trong và ngoài nước.

Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:

Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba;

và/hoặc Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v...;

và/hoặc Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu Go daily và Dịch vụ;

và/hoặc Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách ghé thăm Go daily.

Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm Go daily và cách họ sử dụng Dịch vụ.

3.3 Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng việc mật khẩu truy cập tài khoản của tất cả các thành viên của Go Daily. Đồng thời, chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật thích hợp để giữ những thông tin cá nhân của bạn bảo mật và bảo vệ chống lại sư phá hủy do tai nạn hoặc thay đổi. Các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi sử dụng là:

Encryption

Backups

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn cũng phụ thuộc vào sự bảo vệ của bạn của tài khoản người dùng của bạn. Vui lòng sử dụng một mật khẩu duy nhất và mạnh mẽ, và giữ thông tin đăng nhập của bạn bí mật. Ngoài ra, hãy chắc chắn để thoát ra sau khi đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi từ một máy tính dùng chung.

Chúng tôi cố gắng tuân theo tất cả các luật áp dụng cho việc xử lý thông tin về bạn mà chúng tôi đã thu thập được.