Xử lý các dự án yếu kém: Không hợp thức hóa cái sai nhưng cần gỡ vướng mắc để giải phóng nguồn lực

Tiền Phong 02/10/2022 16:01:15

TPO - Thủ tướng cho biết, các dự án yếu kém đã được tập trung xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền trên tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng có giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải phóng các nguồn lực.

Nối

Khác

Xem tiếp đi