Vì sao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hoà bị cách chức?

Tiền Phong 02/10/2022 15:55:57

TPO - Ông Nguyễn Tiến Lưu (Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hoà) chịu trách nhiệm chính đối với việc trung tâm này vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công, bản thân lại xây dựng nhà ở không có giấy phép…

Nối

Khác

Xem tiếp đi