UBND TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên thu phí bị hành hung

Tiền Phong 06/10/2022 05:46:54

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu UBND quận 1 chỉ đạo xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với hành vi cản trở thu phí, cố ý gây thương tích cho người thi hành nhiệm vụ và cản trở hoạt động thu phí đỗ ô tô trên lòng đường tại quận 1.

Nối

Khác

Xem tiếp đi