TP.HCM: H.Hóc Môn tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thanh niên 02/10/2022 16:39:39

Tham dự hội thao có đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM , các Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) cùng lãnh đạo huyện và 28 đội tham gia tranh tài.

TP.HCM: H.Hóc Môn tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-1

Lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: H.Hóc Môn tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-2

Bài thi bắn nước trúng tâm TRẦN DUY KHÁNH

7 giờ cùng ngày, các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở của 28 đội bước vào hội thao.

TP.HCM: H.Hóc Môn tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-3

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC và CNCH trong dân TRẦN DUY KHÁNH

Hội thao nhằm phát huy hiệu quả phương châm “ 4 tại chỗ ”, trong đó, chú trọng xây dựng những lực lượng có mặt nhanh nhất khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố với phương châm: “Lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân”.

TP.HCM: H.Hóc Môn tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-4

Dùng bình chữa cháy mini đúng cách TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: H.Hóc Môn tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-5

Công tác cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: H.Hóc Môn tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-6

Mỗi người dân, lực lượng dân phòng là một chiến sĩ khi có sự cố xảy ra TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: H.Hóc Môn tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-7

Phá khóa cứu người TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: H.Hóc Môn tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-8

"4 tại chỗ" là Lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: H.Hóc Môn tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-9

Hình ảnh một chiến sĩ thực hiện bài thi dập lửa bằng bình chữa cháy mini TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM: H.Hóc Môn tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-10

28 đội sôi nổi hưởng ứng, tranh tài tại Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn , cứu hộ đối với lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở năm 2022 TRẦN DUY KHÁNH

Nối

Khác

Xem tiếp đi