Quận Hoàng Mai: Phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Kinh Tế Đô Thị 02/10/2022 06:03:15

Ông Phạm Quang Khoát - Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai cho biết, trong những năm qua, chương trình tư vấn pháp lý cho người khuyết tật luôn được Hội quan tâm và thường xuyên tổ chức tư vấn pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn của quận. Công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ngày càng được quan tâm với nhiều hoạt động đặc thù. Qua đó giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, hiểu biết và làm theo quy định của pháp luật.

Quận Hoàng Mai: Phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật-1

Ông Phạm Quang Khoát - Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai cho biết, chương trình tư vấn pháp lý cho người khuyết tật luôn được Hội quan tâm...

“Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý về Luật Đất đai là hoạt động trong kế hoạch của Hội Luật gia quận phối hợp với Hội Người khuyết tật quận nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các hội viên người khuyết tật, giúp các hội viên nâng cao hiểu biết về pháp luật nói chung và các quy định luật đất đai nói riêng” - Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Trần Triệu Bằng - Báo cáo viên pháp luật TP Hà Nội đã tuyên truyền các quy định pháp luật về đất đai tới các hội viên người khuyết tật; thông tin về hướng thay đổi, những nội dung nổi bật trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, dành thời gian tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các cán bộ hội viên người khuyết tật.

Quận Hoàng Mai: Phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật-2

Ông Trần Triệu Bằng - Báo cáo viên pháp luật TP Hà Nội đã tuyên truyền các quy định pháp luật về đất đai tới các hội viên người khuyết tật

Theo bà Nguyễn Anh Thư - Phó Chủ tịch Hội Luật gia quận Hoàng Mai, đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, quận Hoàng Mai luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng những người yếu thế, trong đó có Hội Người khuyết tật, Hội người mù quận Hoàng Mai. “Qua đó, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân nói chung, cộng đồng những người yếu thế nói riêng” - bà Nguyễn Anh Thư thông tin.

Chia sẻ sau hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Chi (Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai) cho biết, hàng năm Hội Người khuyết tật quận đều phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên người khuyết tật đến nghe, nắm bắt các quy định pháp luật. Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các cán bộ, hội viên người khuyết tật…

Nối

Khác

Xem tiếp đi