Phụ nữ Thủ đô đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hà Nội Mới 23/09/2022 21:28:44

(HNM) - Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các nội dung để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, các ý kiến đã đề xuất cần phải lồng ghép giới trong dự thảo luật, các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ với vai trò là người sử dụng đất…

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm tăng tính công khai, minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận, quản lý, sử dụng đất; các vấn đề về quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, định giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

Hiện, cả nước còn 12 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho tài sản chung vợ chồng nhưng chỉ đứng tên người chồng. Điều này ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, nhất là các trường hợp phân chia tài sản chung vợ chồng khi có vấn đề ly hôn.

Nối

Khác

Xem tiếp đi