Trang Chủ > Xã hội > Phổ biến Luật Biên phòng cho gần 100 lãnh đạo địa phương huyện Đất Đỏ

Phổ biến Luật Biên phòng cho gần 100 lãnh đạo địa phương huyện Đất Đỏ

VTV
23/09/2022 21:18:31

Chiều 22/9, UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo cấp huyện, xã, thị trấn, đơn vị LLVT trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu đã giới thiệu 2 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và nội dung cơ bản Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BPVN. Trong đó nêu rõ một số chính sách của Nhà nước về BĐBP; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của BĐBP, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và BĐBP; hoạt động phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng trong quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, gồm 6 Chương, 36 Điều. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu cập nhật, nắm rõ Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết để làm tiền đề cho việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới. Từ đó, đưa các nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo !