Ông Bùi Quang Huy làm Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên

VnMedia 23/09/2022 20:24:10

-

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1088/QĐ-TTg ngày 19/9/2022 về việc kiện toàn nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Ông Bùi Quang Huy làm Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên-1

Ông Bùi Quang Huy

Theo Quyết định, ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam thay ông Nguyễn Anh Tuấn đã được phân công công tác khác.

Xuân Hưng

Nối

Khác

Xem tiếp đi