Luật Đất đai (sửa đổi): Chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đã rõ

Tiền Phong 23/09/2022 17:40:55

TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý những vấn đề đặt ra nhưng chưa đủ độ chín, chưa đúng với tinh thần nghị quyết Trung ương tuyệt đối không đưa vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), mà chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đã đủ rõ.

Nối

Khác

Xem tiếp đi