Trang Chủ > Xã hội > LĐLĐ huyện Phúc Thọ tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho các Công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho các Công đoàn cơ sở

Lao động thủ đô
23/09/2022 17:28:06
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho các Công đoàn cơ sở-1

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ nhấn mạnh, lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về việc tổ chức Đại hội CĐCS; nắm bắt việc lựa chọn, bầu Ban chấp hành CĐCS có tâm huyết, nhiệt tình, thực sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động; có khả năng tổ chức thực hiện tốt các chức năng của CĐCS, trong đó, chức năng quan trọng nhất là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tại lớp tập huấn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh đã trực tiếp truyền đạt, trao đổi các nội dung: Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thông tri số 04-TT/QU của Huyện ủy Phúc Thọ về việc lãnh đạo Đại hội CĐCS và Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 08/KH-LĐLĐ và Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về tổ chức Đại hội, Hội nghị CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để chuẩn bị cho công tác Đại hội Công đoàn cơ sở, LĐLĐ huyện đã xây dựng Kế hoạch chi tiết kèm theo hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội CĐCS và tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI. Trong đó, chú trọng hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự; công tác bầu cử tại Đại hội; hướng dẫn quy trình xây dựng báo cáo Đại hội, những văn bản chủ yếu lưu hành trong Đại hội. Thành lập, nhiệm vụ của các tiểu ban phục vụ Đại hội; xây dựng chương trình Đại hội...

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đặt ra nhiều câu hỏi, tình huống, vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, bầu cử… và được lãnh đạo LĐLĐ huyện giải đáp cặn kẽ. Thông qua lớp tập huấn, đã giúp cán bộ Công đoàn huyện, đặc biệt là ở cơ sở nắm được mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp và các bước tiến hành, để từ đó đạt kết quả cao trong việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.