Kỳ 1: Dấu ấn của công tác Hòa giải ở cơ sở

Pháp luật và Xã hội 23/09/2022 17:04:44
Kỳ 1: Dấu ấn của công tác Hòa giải ở cơ sở-1

Trưởng Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Chiến khẳng định: “Việc phát ấn phẩm PL&XH miễn phí tới các tổ hòa giải rất quan trọng…”

Chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả

Trước đó, thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 23/11/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân ngay tại cơ sở", tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP. Ngày 23/7/2019, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn TP.

Trên cơ sở đó, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số: 33/KH-UBND ngày 29/7/2019 về triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn quận. Những năm qua, quận Bắc Từ Liêm luôn chủ động, tích cực bám sát các chương trình, kế hoạch, thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải cơ sở và là một trong những đơn vị đạt kết quả hòa giải thành cao nhất trên địa bàn TP.

Hoạt động hòa giải cơ sở trên địa bàn quận đã đi vào nề nếp, thống nhất, đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Năm 2022, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 06/01/2022 về kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại UBND các phường; Công văn số 1133/UBND-TP về hướng dẫn triển khai thực hiện công tác hòa giải cơ sở năm 2022. Thường xuyên chỉ đạo Phòng Tư pháp quận trong việc hướng dẫn UBND các phường thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Tỉ lệ hòa giải thành 8 tháng đầu năm đạt 90%.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm, hoạt động của tổ hoà giải tốt góp phần quan trọng trong giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong gia đình và cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Do đó, Phòng Tư pháp quận chỉ đạo UBND các phường thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở.

Quận Bắc Từ Liêm hiện có 190 tổ dân phố với 189 tổ hòa giải, có 1.026 hòa giải viên. Hòa giải viên là những người nhiệt tình, tâm huyết, am hiểu pháp luật và được cập nhật các kiến thức pháp luật để thực hiện nhiệm vụ hòa giải. Bên cạnh đó, kinh phí hỗ trợ cho các tổ hòa giải, các vụ hòa giải tại UBND các phường đã được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Luật Hòa giải cơ sở.

Chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên

Hàng năm, UBND quận đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phát tài liệu tuyền truyền về công tác hòa giải và các Luật liên quan cho các hòa giải viên trên địa bàn 13 phường. Cùng với đó, việc các tổ hòa giải được cấp phát miễn phí Ấn phẩm Pháp luật & Xã hội của Báo Kinh tế & Đô thị đã mang lại những kiến thức pháp luật, hữu ích cho công tác hòa giải cơ sở.

Tại Hội thảo “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của chính quyền đối với công tác hòa giải ở cơ sở” vừa được Sở Tư pháp TP Hà Nội tổ chức, Trưởng Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Chiến khẳng định: “Việc phát Ấn phẩm Pháp luật & Xã hội miễn phí tới các tổ hoà giải rất quan trọng, có lợi ích trong thông tin pháp luật nói chung, vinh danh gương tốt về hoà giải viên nói riêng. Cơ quan báo chí không thể thiếu được trong công tác tuyên truyền, lan toả công tác hoà giải ở cơ sở”.

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực cho hòa giải viên cơ sở, đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống, các tổ hòa giải trên địa bàn đã bố trí, sắp xếp tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp để hòa giải những vụ việc phức tạp. Đồng thời, phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi hội người cao tuổi, các tổ hòa giải và tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tổ chức khen thưởng tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải.

Trong thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục thực hiện tổng kết Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022" và triển khai thi hành Luật Hòa giải cơ sở trên địa bàn quận; Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên các tổ hòa giải của 13 phường. Duy trì và tổ chức thực hiện mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn nhiều khoảng “trống”

Sôi nổi đóng góp các giải pháp để công tác hoà giải ở cơ sở thêm hiệu quả

Triển khai hiệu quả "Ngày Pháp luật Việt Nam"

Mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở còn thấp

Quận Ba Đình: Công tác hòa giải đã xử lý sớm, dứt điểm các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở

Bạch Dương

Nối

Khác

Xem tiếp đi