Kiến nghị Quốc hội cho phép TP.HCM tiếp tục cơ chế đặc thù đến hết năm 2023

Tuổi Trẻ 02/10/2022 11:58:16

TTO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký tờ trình Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép TP.HCM tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù theo nghị quyết 54 đến hết năm 2023 thay vì cuối năm nay 2022.

  • Nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù: TP.HCM cần phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn
  • TS Trần Du Lịch: Cơ chế đặc thù cho TP.HCM nhưng quy trình thực hiện chưa đặc thù
  • TP.HCM cần có cơ chế vượt trội

Kiến nghị Quốc hội cho phép TP.HCM tiếp tục cơ chế đặc thù đến hết năm 2023-1

TP.HCM đang rất cần thêm ngân sách để phát triển hạ tầng. Trong ảnh: tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang được xây dựng đoạn qua TP Thủ Đức - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cho phép được kéo dài hơn một năm

Cụ thể, Bộ Tài chính trình Chính phủ thông qua dự thảo báo cáo của Chính phủ về tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trong dự thảo báo cáo nêu trên, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép TP.HCM tiếp tục thực hiện nghị quyết 54 đến hết ngày 31-12-2023. Đồng thời đưa nội dung này vào nghị quyết kỳ họp thứ 4 của Quốc hội sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, Chính phủ giao TP.HCM đánh giá tổng kết việc triển khai thực hiện nghị quyết số 16 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020 và kết quả thực hiện nghị quyết 54, báo cáo Bộ Chính trị cho phép thành phố thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Bộ Tài chính cho hay ba kiến nghị này được dựa trên đề nghị của TP.HCM nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025, TP.HCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Đồng thời, thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trung tâm về nhiều mặt của cả nước và phấn đấu vươn lên trong cạnh tranh quốc tế; tập trung huy động các yếu tố nguồn lực và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Về kết quả thực hiện nghị quyết 54 trong 5 năm qua, trong tờ trình, Bộ Tài chính báo cáo kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng cao (ngoại trừ năm bị ảnh hưởng dịch COVID-19), bình quân hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2019 đạt 7,72%, cao hơn so với mức 7,22% của giai đoạn 2011 - 2015.

Mong tiếp tục được áp dụng cơ chế đặc thù để bổ sung nguồn lực

Kết quả 5 năm triển khai nghị quyết 54, về quản lý đất đai, TP.HCM báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua 32 dự án có chuyển mục đích sử dụng trên 10ha đất trồng lúa với tổng diện tích 1.843ha.

Việc được chủ động, xem xét chuyển mục đích của các dự án sử dụng trên 10ha đất trồng lúa giúp rút ngắn thời gian thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt có hiệu quả, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cơ chế này là phù hợp và cần thiết trong bối cảnh hiện nay, cần được tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Về thí điểm tăng mức thuế, phí, 5 năm qua, thành phố mới chỉ tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tổng số thu tăng thêm cho ngân sách thành phố khoảng 132,6 tỉ đồng.

Việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đã có tác động đáng kể đến nhận thức, hành vi bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Các doanh nghiệp cũng đã áp dụng các giải pháp công nghệ để cải tiến quy trình sản xuất, giảm thiểu lượng nước sử dụng, giảm thiểu lưu lượng nước xả thải ra môi trường. Để tăng nguồn lực cho ngân sách thành phố và định hướng tiêu dùng của người dân, TP.HCM kiến nghị tiếp tục được cho thí điểm nội dung này trong thời gian tới.

Đối với việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương, trong thời gian tới, thành phố mong muốn tiếp tục thực hiện nội dung này khi xây dựng cơ chế mới để chủ động trong quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của thành phố cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Về cơ chế thưởng vượt thu và đầu tư trở lại từ nguồn vượt thu ngân sách trung ương trên địa bàn, thành phố kiến nghị tiếp tục thực hiện cơ chế này trong thời gian tới nhằm bổ sung nguồn lực cho ngân sách thành phố. Như năm 2021, số tiền thưởng vượt thu và đầu tư trở lại cho thành phố là 1.654 tỉ đồng (gồm thưởng vượt thu 1.000 tỉ đồng; đầu tư trở lại là 654 tỉ đồng)...

Kiến nghị Quốc hội cho phép TP.HCM tiếp tục cơ chế đặc thù đến hết năm 2023-2

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Thay vì đặc thù, TP.HCM sẽ xin thí điểm những vấn đề mới

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết thay vì xin cơ chế, chính sách đặc thù, TP.HCM sẽ mạnh dạn đề xuất với trung ương chọn TP làm nơi thí điểm thực hiện những vấn đề mới.

LÊ THANH

Nối

Khác

Xem tiếp đi