Kiểm tra chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 271

Quân đội nhân dân 04/02/2023 04:31:16

Năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 271 đã tổ chức quán triệt, triển khai tốt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 7 , xây dựng kế hoạch sát thực, kiện toàn tổ chức biên chế. Trung đoàn tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ trực tiếp huấn luyện, chú trọng vào những nội dung mới, nội dung còn yếu để nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Kiểm tra chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 271-1

Kiểm tra nội dung mắc tăng võng.

Đơn vị cũng chủ động rà soát, kiểm tra bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đạt hệ số kỹ thuật và làm mới mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, thao trường, bãi tập, củng cố doanh trại chính quy; chuẩn bị giáo án, bài giảng cụ thể, có sơ đồ, bản đồ, tranh vẽ... sinh động. Các đơn vị cũng chủ động phối hợp với các địa phương giao quân để nắm vững chất lượng thanh niên, bảo đảm tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới trang trọng, nhanh gọn, an toàn, ý nghĩa, ổn định ngay tổ chức biên chế.

Qua kiểm tra thực tiễn, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 đã biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 của Trung đoàn, đồng thời đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm vững chỉ lệnh huấn luyện năm 2023 của các cấp; dự báo, đánh giá những nội dung khó khăn, những vấn đề phát sinh có thể xảy ra, nhất là về bảo đảm an toàn, phòng chống vi phạm kỷ luật, từ đó có nội dung, biện pháp bồi dưỡng cán bộ có trọng điểm; quản lý, huấn luyện, giáo dục bộ đội hiệu quả; quan tâm chăm lo tốt đời sống, sức khỏe bộ đội; thực hiện tốt các mô hình của Quân khu; chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ lớp tập huấn cán bộ của Quân khu năm 2023…

Tin, ảnh: NGUYỄN HIỂN - THÁP LÂM

Nối

Khác

Xem tiếp đi