Khởi động Diễn đàn “Khát vọng thanh niên thành phố Bác”

Hà Nội Mới 02/10/2022 10:40:04

(HNMO) - Hôm nay (1-10), Diễn đàn “Khát vọng thanh niên thành phố Bác” do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức được khởi động.

Khởi động Diễn đàn “Khát vọng thanh niên thành phố Bác”-1

"Nhà tình bạn” là một trong nhiều công trình thiết thực của đoàn viên, thanh niên thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn đàn gắn với đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 10-2022 cấp thành phố và cấp cơ sở với nhiều hoạt động trọng tâm như: 1.000 đại biểu đăng ký tham gia 5 diễn đàn nhánh với các chủ đề “Yêu nước”, “Đoàn kết”, “Xung kích”, “Sáng tạo”, “Hội nhập”; nêu đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chăm lo, đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên trong học tập, việc làm.

Diễn đàn còn tạo môi trường mở để đoàn viên, thanh niên thành phố góp ý, hiến kế các giải pháp để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh, làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề với phần trao đổi, thảo luận để đoàn viên đóng góp ý tưởng, hiến kế, giải pháp cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến khích các đơn vị có điều kiện tổ chức các diễn đàn trực tuyến để thanh niên ở các khu vực, địa bàn khác nhau, trong và ngoài nước có thể tham gia. Tổ chức hoạt động giao lưu với các gương cán bộ Đoàn tiêu biểu, công dân trẻ tiêu biểu, các gương điển hình sống đẹp, các gương có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, qua đó chia sẻ, lan tỏa khát vọng của thanh niên thành phố.

Trong khuôn khổ diễn đàn, lồng ghép các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao; tham quan, tìm hiểu các công trình, địa điểm liên quan đến chủ đề của diễn đàn, thể hiện sự phát triển của thành phố, tìm hiểu các sản phẩm từ sáng kiến của thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, các căn cứ cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố...

Diễn đàn là đợt sinh hoạt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các hoạt động tại cơ sở diễn ra từ nay đến hết ngày 16-10-2022; diễn đàn cấp thành phố diễn ra ngày 14-10-2022.

Nối

Khác

Xem tiếp đi