Khen thưởng 13 tập thể, cá nhân tuyên truyền, tham gia cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt”

Hà Nội Mới 02/10/2022 13:34:43

(HNMO) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 1 tập thể (Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội) có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Chủ tịch UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho 8 tập thể: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Nhân Dân; Báo Hànộimới; Báo Kinh tế & Đô thị; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Báo Phụ nữ Thủ đô; Chuyên đề An ninh Thủ đô, Báo Công an Nhân Dân; UBND thị xã Sơn Tây.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 4 cá nhân (ông Đỗ Trung Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây; bà Cao Thị Minh Hồng, công chức Văn phòng, Thống kê phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây; bà Phùng Thị Bảy, Tổ trưởng tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây; bà Lê Thị Nga, chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội) có thành tích tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Mức thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện theo Điều 73, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ; tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của UBND thị xã Sơn Tây, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội để thực hiện.

Nối

Khác

Xem tiếp đi