Khắc phục tình trạng cán bộ vừa được bổ nhiệm đã vi phạm pháp luật

Tiền Phong 23/09/2022 16:24:42

TPO - Việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ sẽ khắc phục tình trạng cán bộ vừa được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nối

Khác

Xem tiếp đi