Khắc phục mưa lũ tại huyện Hướng Hóa: Nghiệm thu, thanh toán thừa khối lượng hơn 139 triệu đồng

Đại Đoàn Kết 23/09/2022 16:24:14

Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị cho biết, để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra vào năm 2020, năm 2021, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh cấp 42,367 tỷ đồng.

Trong đó: 2,320 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở; 5,673 tỷ đồng hỗ trợ người dân thực hiện phục hóa, cải tạo ruộng lúa bị vùi lấp; 31,191 tỷ đồng để khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu cho 33 công trình; 2 tỷ đồng để di dân, tái định cư và 1,182 tỷ đồng dành cho các hoạt động khác.

Thanh tra một số nội dung, ngoài những kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh Quảng Trị nhận thấy, việc sử dụng nguồn kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Hướng Hóa còn một số tồn tại, thiếu sót trong việc mua vôi, hóa chất và cấp phát cho người dân; một số chứng từ chi làm thêm giờ từ nguồn kinh phí vận chuyển, bốc xếp gạo, hàng hóa hỗ trợ cho người dân bị thiên tai tại Phòng LĐTB&XH huyện chưa cụ thể.

Cùng với đó, về công tác khảo sát, Thanh tra tỉnh nhận thấy, hồ sơ khảo sát hầu hết các công trình thiếu mô tả chi tiết vị trí bãi thải, thiếu cơ sở để xác định cấp đất.

Về công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thanh tra tỉnh Quảng Trị cho hay, tại công trình đường giao thông xã Thanh, xã Xy, hồ sơ khảo sát, thiết kế thiếu mô tả chi tiết để xác định cấp loại đất, vị trí bãi thải nhưng dự toán tính đào đất Cấp II đổ đi và vận chuyển đất Cấp III về đắp là thiếu căn cứ, chưa đảm bảo tiết kiệm.

Công tác khảo sát, lập báo cáo kỹ thuật tại một số công trình chưa cụ thể rõ ràng, chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ, chưa phù hợp thực tiễn và các quy định pháp luật nhưng cơ quan thẩm định thiếu kiểm tra, điều chỉnh.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện, một số công trình xác định vị trí lấy vật liệu chưa đồng nhất giữa dự toán và thực tế thi công. Tư vấn giám sát còn thiếu kiểm tra, xác nhận khối lượng trên công trình chưa đúng với thực tế thi công. Nghiệm thu, thanh toán thừa khối lượng xây lắp với số tiền hơn 139 triệu đồng.

Từ những vấn đề trên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND huyện Hướng Hóa, UBND các xã liên quan, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tăng cường công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm và có biện pháp chấn chỉnh, khẩn trương khắc phục những thiếu sót, tồn tại này.

Yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền hơn 139 triệu đồng.

Nối

Khác

Xem tiếp đi