Hơn 3.300 cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập huyện, xã

Tiền Phong 02/10/2022 16:03:22

TPO - Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ nghiên cứu, có cơ chế cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng một cách linh hoạt số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư tại các đơn vị hành chính (ĐVHV) thực hiện sắp xếp.

Nối

Khác

Xem tiếp đi