Hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trước ngày 15-4

Quân đội nhân dân 04/02/2023 04:17:50

Đây là hoạt động giúp các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới, quan trọng trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

Trung ương Đoàn yêu cầu, công tác tổ chức sáng tạo, khoa học, hiệu quả và có kiểm tra, đánh giá kết quả; hình thức tổ chức phù hợp với lĩnh vực, địa bàn, trình độ của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên; tài liệu phù hợp, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện... Bên cạnh đó, cần gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác.

Hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trước ngày 15-4-1

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII có khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”. Ảnh: Tuấn Huy

Theo kế hoạch, hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết sẽ được tổ chức trong tháng 2-2023, kéo dài trong 2 ngày. Điểm cầu chính tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn và các điểm cầu địa phương tại trụ sở đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở.

Sau hội nghị toàn quốc, hội nghị của cấp tỉnh, cấp huyện sẽ được tổ chức với thời gian 1 ngày và hoàn thành trước ngày 15-3; hội nghị cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 3; chi đoàn tổ chức sinh hoạt để đoàn viên học tập, quán triệt nghị quyết, hoàn thành trước ngày 15-4.

Về ứng dụng chuyển đổi số, Trung ương Đoàn sẽ đăng tải các tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động thanh niên Việt Nam và các nền tảng số của đoàn.

Cùng với đó, Trung ương Đoàn còn triển khai công cụ chatbot hỏi đáp về nghị quyết đại hội; tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức thi trắc nghiệm trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam.

Dự kiến, từ tháng 3 đến tháng 7-2023, cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cũng được tổ chức trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Việt Nam cả trong và ngoài nước. Trung ương Đoàn đặt ra yêu cầu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về nghị quyết đại hội.

Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm:

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

- Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

- Các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

- Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương, đơn vị

NHẬT MINH

Nối

Khác

Xem tiếp đi