Hàng trăm người dân ra biển vợt sò lông sau mưa bão, thu nhập tiền triệu

Tiền Phong 02/10/2022 13:12:33

TPO - Hàng trăm người dân ở Hà Tĩnh đã đổ xô ra bờ biển Lộc Hà để vợt sò lông sau mưa bão. Có người hai ngày nay thu về 5 tạ sò, cho thu nhập hơn 5 triệu đồng.

Nối

Khác

Xem tiếp đi