Hàng loạt cán bộ công chức, viên chức ở Quảng Ngãi bị kỷ luật và buộc thôi việc

Tiền Phong 02/10/2022 15:10:28

TPO - Ngoài việc thu hồi số tiền hơn 500 triệu đồng của 9 tổ chức có sai phạm, tỉnh Quảng Ngãi còn xử lý kỷ luật đối với 87 cán bộ, công chức, viên chức và buộc thôi việc nhiều trường hợp.

Nối

Khác

Xem tiếp đi