Hải Phòng kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm xử lý chất thải công nghiệp

Tiền Phong 02/10/2022 15:54:45

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa giao Công an thành phố phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm của một số doanh nghiệp xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn.

Nối

Khác

Xem tiếp đi