Hà Nội ra văn bản ‘nhắc nhở’ các hãng xe công nghệ

Tiền Phong 23/09/2022 15:16:37

TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản nhắc nhở, yêu cầu loạt doanh nghiệp vận tải công nghệ (Grap, Be, FastGo..) thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ về hoạt động.

Nối

Khác

Xem tiếp đi