Bộ Nội vụ: Xem xét tăng lương phù hợp cho cán bộ, công chức

Tiền Phong 02/10/2022 12:13:46

TPO - Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ sẽ cùng với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ, báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, xem xét tăng lương như thế nào cho phù hợp.

Nối

Khác

Xem tiếp đi