Ba Vì: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Kinh Tế Đô Thị 02/10/2022 04:32:04

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” được tổ chức thống nhất trong cả nước từ 1 - 7/10 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid -19” nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời.

Tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Ba Vì: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022-1

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, nhà trường và các công ty, DN trên địa bàn cần quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập liên tục, học suốt đời bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nắm bắt được khoa học kỹ thuật, công nghệ... giúp làm việc, sản xuất kinh doanh hiệu quả để thoát nghèo, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong khi đó, Hội Khuyến học các cấp có nhiệm vụ tham mưu tốt cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi người tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

“Các ngành, các cấp và cộng đồng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các nhà trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế văn hóa” – ông Nguyễn Đức Anh chia sẻ.

Ba Vì: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022-2

Các đơn vị DN, nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ Khuyến học huyện Ba Vì tại buổi lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022.

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”  hướng đến mục đích mỗi người cần phải đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích. Khuyến khích giáo viên, học sinh, tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học… góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy và học.

Ba Vì: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022-3

Huyện Ba Vì khen thưởng học sinh thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ngoài ra, cần tổ chức tốt các chương trình giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, như trên Đài Phát thanh, đăng tải trên nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội có nhiều người dùng tại Việt Nam. Tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành…

Cũng tại buổi khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022, đã nhận được sự ủng hộ quỹ Khuyến học từ các công ty, DN, các tổ chức xã hội và cá nhân trên địa bàn huyện.

Nối

Khác

Xem tiếp đi