Xem xét điều chỉnh tên gọi Hồ sơ khoa học của di sản trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới

Báo Văn Hóa 23/09/2022 14:08:48
Xem xét điều chỉnh tên gọi Hồ sơ khoa học của di sản trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới-1

Quần thể danh thắng và di tích Yên Tử

Xét đề nghị của Bộ VHTTDL và ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp ngày 16.9.2022 tại Trụ sở Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh tên gọi Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (thuộc địa bàn các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) là Di sản thế giới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ VHTTDL  khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các địa phương để quyết định việc bổ sung, điều chỉnh tên gọi của hồ sơ khoa học đề cử di sản thế giới phù hợp với phạm vi, ranh giới và tiêu chí đề cử; chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và các cơ quan liên quan kịp thời thông báo việc điều chỉnh này tới UNESCO theo quy định.

Đồng thời, Bộ VHTTDL tập trung chỉ đạo, hướng dẫn UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương tổ chức thực hiện các bước xây dựng hồ sơ khoa học đề cử di sản thế giới bảo đảm chất lượng, đúng Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới và quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

T.Q

Nối

Khác

Xem tiếp đi