Tiếp tục bán vé đại tiệc âm nhạc và bóng đá gây quỹ từ thiện True Love tại TP.HCM

Tiền Phong 23/09/2022 13:25:30

Để phục vụ khán giả có nhu cầu tới sân theo dõi trận đấu và tham gia các hoạt động bên lề, quyên góp ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại TP.HCM, BTC tiếp tục mở bán vé đồng giá.

Nối

Khác

Xem tiếp đi