‘Hàn Quốc chắc chắn được chọn đăng cai Asian Cup 2023’

Tiền Phong 02/10/2022 06:18:40

TPO - Theo tờ Beijing Youth News, gần như chắc chắn Hàn Quốc sẽ được chọn làm quốc gia đăng cai VCK Asian Cup 2023.

Nối

Khác

Xem tiếp đi