Đà Nẵng: Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu đơn vị không đạt tỷ lệ về lựa chọn nhà thầu qua mạng

Doanh Nghiệp VN 03/02/2023 12:58:37

DNVN - UBND TP Đà Nẵng vừa có Công văn 346 yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các đơn vị chủ đầu tư, điều hành dự án triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2023 theo đúng quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT.

Đà Nẵng: Sau 1 năm miễn phí, các bảo tàng bán vé tham quan trở lại / Đà Nẵng khuyến cáo không bắn pháo giấy, thả diều, bóng bay… gây chập điện dịp Tết

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các đơn vị chủ đầu tư, điều hành dự án chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ phụ trách, theo dõi lĩnh vực đấu thầu nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2023 đúng theo lộ trình quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT.

Đà Nẵng: Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu đơn vị không đạt tỷ lệ về lựa chọn nhà thầu qua mạng-1

Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng; trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Đồng thời tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

UBND TP Đà Nẵng lưu ý, trường hợp áp dụng hạn mức giá gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Công văn này mà vẫn chưa đảm bảo tỷ lệ về tổng số lượng các gói thầu và tổng giá trị các gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng thì các đơn vị xem xét áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu ngoài hạn mức nêu trên nhằm đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

UBND TP Đà Nẵng cũng nêu rõ, theo quy định tại Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT thì trong mọi trường hợp, đối với việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ không qua mạng thành qua mạng, chủ đầu tư không phải trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà tự tiến hành chính sửa hình thức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống từ không qua mạng thành qua mạng.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND TP nếu trong năm 2023 đơn vị không đạt các tỷ lệ về lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT- BKHĐT. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp các khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở KH&ĐT để tham mưu UBND TP xem xét, xử lý theo quy định.

Hải Châu

Copy link

Link bài gốc

Lấy link

Hải Châu

Từ khóa: Đà Nẵng Bộ KH&ĐT lựa chọn nhà thầu qua mạng người đứng đầu đấu thầu cơ quan nhà nước gói thầu

Nối

Khác

Xem tiếp đi