Quân đội Ấn Độ đặt hàng hàng trăm pháo tự hành K9 Vajra

Tiền Phong 02/10/2022 12:23:26

TPO - Trước bối cảnh căng thẳng trên biên giới Trung - Ấn vẫn tiếp diễn, quân đội Ấn Độ đưa thêm vũ khí đến biên giới nhằm đề phòng các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Nối

Khác

Xem tiếp đi