Gần 400 nhân viên BBC sắp bị sa thải

Tiền Phong 02/10/2022 13:18:32

TP - Gần 400 nhân viên làm việc cho BBC Thế giới vụ (BBC World Service) sẽ mất việc làm sau khi đài này triển khai kế hoạch cắt giảm chi phí và chuyển sang ưu tiên nền tảng kỹ thuật số, theo thông báo được đài đưa ra ngày 29/9.

Nối

Khác

Xem tiếp đi