Anh công bố chân dung vua Charles III để đúc tiền

Thanh niên 02/10/2022 10:31:48

Những đồng tiền đầu tiên mang chân dung nhà vua sẽ là đồng 5 bảng Anh đặc biệt và đồng 50 xu kỷ niệm cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth II .

Anh công bố chân dung vua Charles III để đúc tiền-1

Theo truyền thống, chân dung vua Charles sẽ nhìn về bên trái, ngược hướng với chân dung nữ hoàng. Đồng xu sẽ có dòng chữ Latin với ý nghĩa “ Vua Charles III , với ân điển của Chúa, Người bảo vệ đức tin”. Hình ảnh vua Charles III sẽ xuất hiện trên các đồng xu được lưu hành và trên những món đồ kỷ niệm vào những tháng tới.

Nối

Khác

Xem tiếp đi