Trang đầu > Sao Việt > Lương Thùy Linh thử đồ diễn vedette

Lương Thùy Linh thử đồ diễn vedette

Ngày 25/5, Lương Thùy Linh thử đồ cùng nhà thiết kế Kiko Nhung Nguyễn. Cô được chọn diễn vedette cho bộ sưu tập "Delicate Divin", ngày 3/6.
vnexpress