Trang Chủ > Kinh tế > Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm phát hành trái phiếu doanh nghiệp

VTV
23/09/2022 20:04:57

Từ tháng 10/2021 đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp triển khai 30 đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức phát hành.

Qua kiểm tra 21 công ty chứng khoán, 6 trường hợp vi phạm liên quan đến việc cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trong đó có công ty cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp khi chưa được cấp phép.

Một số công ty cung cấp các thông tin trong hồ sơ chào bán phát hành trái phiếu riêng lẻ không chính xác. Hai công ty vi phạm chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan chức năng trong hoạt động quản lý, giám sát, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định pháp luật trái phiếu riêng lẻ.

Thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh, kiểm tra các tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

Đối với 5 công ty chứng khoán liên quan đến vụ việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trao đổi kết quả, tài liệu kiểm tra 5 công ty chứng khoán cho Cơ Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Còn đối với 9 tổ chức phát hành gồm: 4 tổ chức phát hành không phải công ty đại chúng kiểm tra đột xuất và 5 tổ chức phát hành là công ty đại chúng thanh tra định kỳ, kết quả kiểm tra, thanh tra cho thấy có 8/9 tổ chức phát hành có vi phạm.

Trong đó, 2 tổ chức phát hành không phải công ty đại chúng vi phạm quy định tại Luật Chứng khoán (là Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group và Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup chào bán trái phiếu ra công chúng, nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt 600 triệu đồng với mỗi doanh nghiệp trên và yêu cầu thu hồi trái phiếu đã phát hành, hoàn trả tiền mua trái phiếu cho nhà đầu tư nếu nhà đầu tư có yêu cầu.

Đối với 2 tổ chức phát hành không phải công ty đại chúng khác là Công ty CP Đầu tư thương mại Hồng Hoàng, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Seaside Homes, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Kết quả cho thấy 2 doanh nghiệp này vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của Nghị định 153 và bị xử phạt 70 triệu đồng.

Bốn tổ chức phát hành là Công ty đại chúng thanh tra định kỳ vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin gồm: Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai, Công ty CP Tân Phú Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi, Công ty CP Bất động sản và Đầu tư VRC). Bộ Tài chính đang xem xét xử lý theo quy định.

Ngoài ra, theo kết quả rà soát đối với nội dung đơn của nhà đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt 1 tổ chức phát hành không phải công ty đại chúng (Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Việt Hưng) vi phạm về công bố thông tin không đúng thời hạn. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt công ty 60 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đều đang và sẽ công khai các quyết định xử phạt đối với công ty trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo !