Xử phạt Chứng khoán Tiên Phong 250 triệu đồng

Người Đưa Tin 23/09/2022 20:05:09

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (MCK: ORS).

Với hành vi sai phạm liên quan đến quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn, ORS bị xử phạt hành chính 125 triệu đồng. Cụ thể, trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu.

Như vậy, công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định).

Bên cạnh dó, công ty cũng phải chịu phạt thêm 125 triệu đồng do vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Theo đó, công ty đã có hành vi cho các khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Với những sai phạm của mình, Chứng khoán Tiên Phong phải chịu tổng mức phạt là 250 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh của ORS, 6 tháng đầu năm 2022, công ty thu về 1.454 tỷ đồng từ doanh thu thuần, tăng mạnh 165% so với cùng kỳ. Tuy vậy, do mức tăng của các chi phí phát sinh trong kỳ nhanh hơn so với mức tăng doanh thu, dẫn đến lợi nhuận sau thuế của ORS giảm hơn 38%, còn 92,4 tỷ đồng.

Giải trình biến động lợi nhuận nửa đầu năm 2022, công ty cho biết,chi phí tăng cao chủ yếu đến từ chi phí của hoạt động tự doanh do ảnh hưởng việc giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của công ty giảm so với cùng kỳ.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/9, cổ phiếu ORS có giá 12.900 đồng/cổ phiếu, giảm 0.77% so với số tham chiếu .

Nối

Khác

Xem tiếp đi