Trang Chủ > Kinh tế > Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu còn thấp, Bình Dương chỉ đạo chấn chỉnh

Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu còn thấp, Bình Dương chỉ đạo chấn chỉnh

Lao Động
23/09/2022 19:08:10
Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu còn thấp, Bình Dương chỉ đạo chấn chỉnh-1

Một buổi bỏ thầu thực hiện dự án giao thông ở Bình Dương. Ảnh minh họa: Đình Trọng

Ngày 22.9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã ra chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương .

Vừa qua, các quy định về đấu thầu đã phân cấp mạnh cho các chủ đầu tư thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.... đã giúp các chủ đầu tư chủ động hơn trong thực hiện và quyết định nội dung của quá trình đấu thầu.

Tuy nhiên, tỉnh Bình Dương đánh giá, trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu. Quy trình, thủ tục, hồ sơ trong quá trình đấu thầu còn xảy ra sai sót, đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu còn thiếu và hạn chế về năng lực. Đặc biệt về giá và tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu còn thấp.

Để khắc phục tình trạng trên, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật trong công tác đấu thầu, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND Bình Dương yêu cầu: Thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu thầu. Thực hiện các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu, người đứng đầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác đấu thầu, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi tiêu cực thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu còn thấp, Bình Dương chỉ đạo chấn chỉnh-2

Quang cảnh buổi đấu thầu dự án đầu tư xây dựng cầu nối Bình Dương và Đồng Nai. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Đình Trọng

Đối với các chủ đầu tư khi triển khai công tác đấu thầu phải thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình, bảo đảm lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng theo quy định. Thực hiện thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả nhà thầu theo đúng quy định. Quá trình thực hiện phải có giám sát không phó mặc cho đơn vị tư vấn đấu thầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị thực hiện nghiêm quy định về thời gian các bước trong đấu thầu, tuyệt đối không được chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái quy định của Luật Đấu thầu. Cung cấp đầy đủ thông tin về đấu thầu để đăng tải công khai... Phải thường xuyên giám sát việc công khai thông tin, kiểm tra chặt chẽ với những gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự.